به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
كراوات عامل ترك خانه از سوي زن شد
مرد جواني با حضور در مجتمع قضايي خانواده، با اعلام شكايت از همسرش مبني بر عدم تمكين، مدعي شد، به خاطر اينكه در يك مهماني از كراوات استفاده نكرده، همسرش او را ترك كرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، مرد جواني با حضور در شعبه 268 مجتمع قضايي خانواده، با شكايت از همسرش مبني بر عدم تمكين، مدعي شد، همسرش از 6 ماه قبل او را ترك كرده است.
مرد جوان درباره نحوه آشنايي و ازدواج با همسرش ‌به قاضي عموزادي گفت: در دانشگاه با همسرم آشنا شدم و اين ارتباط بيش از يك سال طول كشيد و بيش از 3 سال است كه ازدواج كرده‌ايم، اما همسرم از 6 ماه قبل خانه را ترك كرده است.
زن جوان درباره علت ترك خانه به قاضي گفت: همسرم به قول‌ و قرارهايي كه قبل از ازدواج به من داد عمل نكرد و شخصيتش بعد از ازدواج تغيير كرد.
وي با بيان اينكه همسرم در اين مدت من را خرد كرده است، ادامه داد: او بعد از ازدواج هر بلايي را كه خواست بر سر من آورد و من هم به خاطر حفظ آبرو از بيان اين موضوع حتي در ميان خانواده خودم نيز خودداري مي‌كردم؛ او بعد از ازدواج به من خيانت كرد، من را مورد ضرب و شتم قرار داد و حتي در هر موقعيتي به من فحاشي مي‌كرد.
زن جوان گفت: اما ديگر تحمل اين وضعيت را نداشتم و از شش ماه گذشته به خانه پدرم رفته و ديگر حاضر نيستم با اين مرد زندگي كنم و حتي اگر من را طلاق ندهد هم، ديگر به خانه او برنمي‌گردم.
وي با بيان اينكه او به من خيانت كرده است، افزود: همسرم بعد از ازدواج با من، با يك دختر ارتباط پنهاني داشت.
مرد جوان در حالي كه ادعاي كتك زدن همسرش را تكذيب مي‌كرد به قاضي گفت: با اين وجود در اين شش ماه بارها به همراه خانواده‌ام براي معذرت‌خواهي و جلب رضايت همسرم براي برگشتن به خانه، به خانه پدر او رفته‌ايم ولي آنها تاكنون موافقت نكرده‌اند.
وي ادامه داد: بارها خودم براي صحبت كردن با همسرم به خانه پدرش رفتم ولي آنها هربار به بهانه‌اي اجازه ندادند من و همسرم همديگر را ببينيم.
مرد جوان گفت: يك روز همسرم، خواهرش و تعدادي از دوستانش را به خانه دعوت كرده بود و بر اثر سهل‌انگاري آنها خانه دچار آتش‌سوزي شد و تمام زندگي من در آتش سوخت؛ به همسرم گفتم مي‌توان اين مشكل را با همكاري هم پشت سر بگذاريم، ولي او به خانه پدرش رفت و ديگر برنگشت.
پدر زن جوان كه در جلسه دادگاه حضور داشت به قاضي گفت: پدر داماد من، مرد محترمي است و بارها به احترام او از تقصيرات دامادم گذشتم ولي او به دختر من وفادار نبود و حريم‌ها را از بين برد.
مرد جوان در ادامه با بيان اينكه مشكل اصلي خانواده همسرش با او بر سر نبستن كراوات در يك مراسم بوده است،‌ افزود: در مراسم عروسي يكي از بستگان همسرم، از بستن كراوات خودداري كردم و خانواده همسرم كه از اين كار من ناراحت شدند اين كار من را باعث ريخته شدن آبرويشان دانستند؛ مشكل اصلي من و همسرم نيز از آنجا شروع شد.
بعد از اظهارات مرد جوان درباره اين موضوع، پدر همسرش گفت: تمام اين ادعاها دروغ است و او براي فرار از واقعيت اين حرف‌ها را مي‌زند.
مرد جوان همچنين افزود: همسرم از زماني كه خانه را ترك كرده است، ماشين من را به همراه تعدادي از مدارك برده است و آنها را به من نداده است.
زن جوان در پاسخ به ادعاي همسرش گفت: بعد از اينكه خانه همسرم را ترك كردم، تعدادي از بزرگان فاميل براي حل كردن اين مشكل به خانه ما آمدند و بعد از اينكه من راضي به برگشتن به خانه شدم، قرار شد او ماشينش را به نام من بزند، اما تنها چند روز بعد از آن، من را از خانه بيرون كرد و چند باري هم كه به خانه پدر من آمد نه به خاطر معذرت‌خواهي از من بلكه براي تحويل گرفتن ماشينش آمده بود.
پدر اين زن جوان گفت: من از اول با اين وصلت مخالف بودم و به دخترم گفتم اگر در زندگي با اين مرد مشكلي پيدا كني كه بخواهي از او جدا شوي، ديگر حق نداري به خانه من برگردي،‌ چراكه طلاق در خاندان ما ننگ است.
وي ادامه داد: دخترم هم با وجود اينكه حدود 3 سال با به شدت از شوهرش كتك مي‌خورد، به اين توصيه من عمل كرد و من هم از اين موضوع باخبر نبودم، تا اينكه يك روز كه دختر ديگر من مهمان آنها بود، داماد من در مقابل چشمان دختر ديگرم، همسرش را به شدت كتك مي‌زند و دختر كوچكم با كمك همسايه‌ها از مرگ حتمي خواهرش جلوگيري مي‌كند.
زن جوان بار ديگر با بيان اينكه حاضر نيست با اين مرد زندگي كند، گفت: نه با او زندگي مي‌كنم و نه از مهريه يك هزار 14 سكه‌اي خود صرف‌نظر مي‌كنم؛ مرد نيز در پاسخ به اظهارات همسرش گفت: من نيز او را بي‌نهايت دوست دارم و نمي‌خواهم او را طلاق دهم.
مرد جوان همچنين گفت: مدت زيادي بود كه همسرم را نديده بودم و بسيار دلتنگ او بودم و دليل اصلي شكايت از او نه محكوم كردنش، بلكه ديدن دوباره او بود.
قاضي عموزادي نيز بعد از شنيدن اظهارات دو طرف، صدور حكم درباره عدم تمكين زن را به آينده موكول كرد.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=816060
چاپ شود