به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بازداشت سه وکیل در فرودگاه امام (ره)
روزنامه آرمان نوشت:

شنیده شد که سه وکیل دادگستری، دیروز در فرودگاه امام خمینی (ره)بازداشت شدند.

سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی سه وکیل دادگستری هنگام مراجعت از کشور ترکیه در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، بازداشت شدند.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1144360
چاپ شود