به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
تعویق دادگاه یک فرمانده سابق ناجا
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به تجديد جلسه رسيدگي به اتهامات يك فرمانده سابق نيروي انتظامي در دادگاه كيفري استان تهران، گفت: ادامه رسيدگي به اين پرونده به اسفندماه موكول شد.

به گزارش ایسنا سيد عليرضا آوايي اظهار كرد: با توجه به وجود نواقصي در پرونده و لزوم استماع شكايت شكات و همچنين با توجه به اين‌كه لازمه رسيدگي به اين پرونده بررسي توامان به كليه جرايم است، قضات شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي را به زمان ديگري موكول كردند.

وي همچنين درباره تعليق قضات متهم در ارتباط با پرونده كهريزك، گفت: تا الان تعليقي صورت نگرفته است.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره ضرورت تعيين سخنگوي قوه قضاييه به ايسنا گفت: در قوه قضاييه سخنگو نياز داريم. در حال حاضر مسووليت زيادي بر دوش دستگاه قضايي است و اين دستگاه داراي يكسري نقاط قوت و اشكال است كه اشكالات ما را همه از جمله روزنامه‌ها، مطبوعات، دولت و ديگران مي‌گويند، حق‌شان است كه بگويند ما هم استقبال مي‌كنيم. براي اينكه بيان اشكالات اگر صادقانه و منطقي باشد براي رفع اشكالات به ما كمك مي‌كند و متوقع نيستيم كه كسي اشكالات ما را نگوييد اما ما جايي كه اقدام مثبت، زحمات و تلاش همكاري قضايي را منعكس كند، را نداريم.

وي در ادامه گفت: دستگاه قضايي روزنامه و نشريه ندارد و تنها يك نشريه داخلي دارد. يك قوه هستيم در حالي كه هيچ ابزار تبليغاتي در اختيار ما نيست و حتي سخنگويي نيز نداريم كه بيايد و بگويد ما در تشكيلات اين اشكال را داريم اما كارهاي خوبي نيز انجام داده‌ايم، به نظرم وجود سخنگو در قوه قضاييه خيلي ضروري است.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1132635
چاپ شود