به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
نخستين مظنون به قتل در حوادث پس از انتخابات دستگير شد
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمدحسين شاملو گفت: در روز 24 خرداد امسال ساعت 23 فردي به نام ميثم بر اثر اصابت يك گلوله اسلحه كلت كمري به قتل رسيد.
وي ادامه داد: تحقيقات براي شناسايي ضارب اين فرد آغاز شد تا اينكه مشخص شد عده‌اي از شهروندان موتور سيكلت اين مرد را به آتش كشيده‌اند.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران خاطرنشان كرد: با تحقيقات پليسي سرانجام اين فرد به نام محمد 23 ساله شناسايي و در نهايت دستگير شد.
شاملو گفت: پس از دستگيري اين فرد تحقيقات مراجع انتظامي آغاز شد اما مشخص شد محمد از هيچ مرجع نظامي و انتظامي مسئوليتي نداشته و به صورت خودسر دست به شليك گلوله زده است.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران افزود: در حال حاضر اين فرد به ارتكاب قتل اعتراف نكرده است؛ اما تحقيقات براي مشخص شدن زواياي پنهان پرونده ادامه دارد.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1120910
چاپ شود