به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
پسري كه زن همسايه خود را كشته بود به قصاص محكوم شد
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، عصر ‌چهارشنبه 19فروردين امسال مأموران كلانتري 127 نارمك از مرگ مشكوك يك زن جوان در اين منطقه با خبر شدند.
مأموران كلانتري با حضور در محل حادثه دريافتند زن جوان 24 ساله در آشپزخانه خانه‌اش بر اثر پيچيده شدن يك روسري به دور گردنش خفه شده است.
تحقيقات نشان داد خانه اين زن به هم ريخته است و كودك 5/1 ساله‌اش نيز در كنار جسد مادرش روي زمين رها شده است.
با بررسي اوليه صحنه قتل فرضيه به قتل رسيدن اين زن توسط شوهرش قوت گرفت اما با شواهد به دست آمده از همسر اين فرد اين فرضيه منتفي شد.
همسر اين فرد مدعي شد مانند هر روز از خانه بيرو‌ن آمده و به محل كار خود در يكي از بيمارستان‌هاي شهر تهران رفته اما در ساعت 12 ظهر زماني كه همسرش بايد مثل هر روز با وي تماس مي‌گرفت، تماسي نداشته نگران شده است.
اين فرد ادامه داد: با توجه به اين كه خارج شدن همسرش از خانه برايش باور كردني نبوده است نگراني وي بيش‌تر شده و به اين ترتيب همراه يكي از دوستانش به خانه بازگشته است.
شوهر مقتول به محض ورود به خانه با جسد ‌همسرش مواجه شده كه كودك يك ساله وي نيز در كنار جسد مادرش رها شده ‌است.
تحقيقات از همسايه‌ها نشان داد همگي آن‌ها جز يك نفر هر كدام براي زمان قتل برنامه خاصي داشته‌اند كه به اين ترتيب ارتكاب قتل از سوي آن‌ها منتفي بود.
فردي كه براي زمان قتل برنامه خاصي عنوان نكرد مورد بازجويي قرار گرفت و به اين ترتيب مشخص شد بر روي بدن وي آثار خراشيدگي وجود دارد.
اين فرد دستگير شد اما از ابتداي دستگيري منكر ارتكاب قتل شد اما سرانجام پس از گذشت 48 ساعت از ارتكاب قتل اعتراف كرد كه با انگيزه سرقت طلا و جواهرات اين زن وي را به قتل رسانده است.
جوان 19 ساله مدعي شد زماني كه همسر مقتول از خانه خارج شده است به بهانه‌ گرفتن چند بشقاب از مقتول خواسته تا در‌ خانه را باز كند و زماني كه مقتول براي دادن اين ظروف به آشپزخانه رفته وي نيز وارد خانه شده ‌است.
متهم اعتراف كرد كه پس از ورود در خانه را بسته و به آشپزخانه رفتم و ‌از مقتول خواستم تا با وي رابطه نامشروع برقرار كنم اما وي از اين كار امتناع كرد و با من درگير شد.
متهم به قتل مدعي شد با توجه به درگيري با اين زن وي را ابتدا با فشار د‌ستانم بي‌حال كرده سپس با روسري ‌خفه كردم و طلا و جواهرات وي را به سرقت بردم.
در حين خروج از خانه براي آن‌كه از مرگ وي مطمئن شوم به آشپزخانه رفتم اما در هنگام خروج از خانه با وي رابطه نامشروع برقرار كردم.‌
با توجه به اعترافات اين فرد دستورات لازم براي بازسازي صحنه جنايت توسط وي صادر شد تا اينكه اين فرد پس از بازسازي صحنه مدعي شد ورودش به خانه مقتول با هدف برقراري رابطه نامشروع بوده است.
متهم مدعي شد چند روز قبل از حادثه مقتول را ديده و از وي خوشش آمده و در اين فكر بوده تا با وي ارتباط نامشروع برقرار كند اما روز حادثه زماني كه مقتول به واسطه ترس فرياد زده است كنترل خود را از دست داده و او را خفه كرده است.
جلسه رسيدگي به اين پرونده، دوشنبه گذشته در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي محمد سلطان همت‌يار، برگزار شد و در نهايت، قاتل جوان به تحمل 100 ضربه شلاق و قصاص محكوم شد.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1113875
چاپ شود