به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
فرار دختر جوان از چنگ مرد آدم‌ربا
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،‌ صبح 13 بهمن امسال مرد جواني با مراجعه به مسئولان دادسراي امور جنايي تهران داديار جنايي را از وقوع يك حادثه با خبر كرد.
اين مرد جوان مدعي شد خواهر 27 ساله‌اش شب قبل توسط يك مرد جوان ربوده شده و به محل نامشخصي انتقال داده شده است كه از سرنوشت وي اطلاعي در دست نيست.
خاكي داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات آغاز شد تا اين كه ساعت 7 شب 13 بهمن دختر جوان از دست مرد آدم‌ربا متواري شد.
اين دختر جوان در حضور قاضي پرونده مدعي شد يك سال قبل توسط يكي از دوستانم به فردي به نام مهدي معرفي شدم تا در شركت وي مشغول به كار شوم.
وي ادامه داد: پس از مدتي مهدي به من ابراز علاقه كرد و به خواستگاري من آمد و من هم پس از مدتي به وي جواب مثبت دادم و به اين ترتيب با هم نامزد كرديم.
وي افزود: در اين مدت متوجه شدم مهدي معتاد است و فساد اخلاقي هم دارد كه به اين ترتيب نامزدي خود را با وي به هم زدم اما مهدي دست از مزاحت بردار نبود.
اين دختر جوان به نام سارا مدعي شد شب حادثه زماني كه قصد داشتم خودروي پژو 206 خود را به داخل پاركينگ انتقال دهم مهدي به زور داخل خودرو نشست و با تهديد چاقو مرا به نقطه نامعلومي برد.
وي ادامه داد: فرداي آن روز مهدي دست و پايم را بست و من را مورد آزار و اذيت قرار داد و از من فيلم تهيه كرد اما زماني كه وي از خانه خارج شد از آن محل متواري شدم.
داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران گفت: در حال حاضر تحقيقات براي دستگيري مهدي آغاز شده ‌است.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1111530
چاپ شود