به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
مهمان ناخوانده از شهرستان زوج جوان را مجبور به طلاق كرد
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، زوج جواني با حضور در شعبه 268 مجتمع قضايي خانواده، بعد از گذشت فقط 2 سال از زندگي مشترك، به صورت توافقي از هم جدا شدند.
مرد جوان به قاضي عموزادي رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده گفت: خانواده من ساكن شهرستان هستند و حدود 3 سال قبل كه به تهران آمدم عاشق دختري شدم و بعد از مدتي با او ازدواج كردم.
وي ادامه داد: همسرم به هيچ‌وجه علاقه‌اي براي برقراري ارتباط با خانواده من نداشت و هر زمان كه اقوام من قصد داشتند براي ديدار به تهران بيايند، دعواي من و همسرم آغاز مي‌شد.
مرد جوان گفت: حتي يك بار كه تعدادي از بستگان من از شهرستان به تهران آمدند، بعد از اينكه آنها رفتند، همسرم به حالت قهر خانه را ترك كرد و من با خواهش او را برگرداندم.
وي ادامه داد: مدتي بود كه از شهرستان براي ما مهمان نيامده بود و تا حدودي آرامش به زندگي ما برگشته بود تا اينكه يكي از بستگان با من تماس گرفت و به من گفت قصد دارد براي معالجه بيماري به تهران آمده و در اين مدت به خانه من بيايد.
مرد جوان در ادامه اظهاراتش گفت: اين موضوع را با همسرم مطرح كردم و او هم طبق معمول به شدت ناراحت شد. در نهايت قرار شد كه جواب تلفن آنها را ندهيم و وانمود كنيم كه آن زمان در خانه نيستيم، تا آنها به خانه ما نيايند.
وي افزود: جواب تلفن‌هاي آنها را نداديم و وقتي تماس‌ها تمام شد، خوشحال از اين موضوع كه ديگر مهماني نداريم، آن موضوع را فراموش كرديم. اما يك روز، زنگ خانه به صدا درآمد و وقتي مقابل در رفتم با كمال تعجب، اقوام خود را مقابل در ديدم. آنها بدون هماهنگي و بدون اينكه با من تماس بگيرند، به خانه من آمدند.
مرد جوان گفت: همسرم به شدت از اين رفتار آنها ناراحت و عصباني شد و بعد از اينكه مهمانان رفتند، او هم قهر كرد و رفت. حدود 8 ماه است كه همسرم قهر كرده است و تقاضاي طلاق دارد. تلاش من هم براي برگرداندن او نتيجه نداد و به ناچار من هم مجبور شدم با طلاق موافقت كنم.
زن جوان نيز به قاضي گفت: فرهنگ خانواده من و خانواده همسرم به هيچ وجه نقطه اشتراكي ندارد و من تحمل اين رفتارها را ندارم. من حوصله رفت‌وآمد و مهماني‌هاي شلوغ را ندارم.
وي ادامه داد: تمام 600 سكه مهريه خود را در مقابل صدور حكم طلاق مي‌بخشم.
قاضي عموزادي نيز بعد از شنيدن اظهارات اين زوج جوان، حكم طلاق توافقي آنها را صادر كرد.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1106840
چاپ شود