به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
مرگ مشكوك يك زن بر اثر سقوط از طبقه پنجم
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،‌ ساعت 12 شب پنجشنبه 8 بهمن امسال مأموران كلانتري 134 شهرك غرب از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي110 تهران بزرگ از وقوع يك حادثه با خبر شدند.
مأموران با حضور در محل حادثه واقع در يك ساختمان 5 ‌طبقه دريافتند يك زن 48 ساله به نام نجمه بر اثر سقوط از طبقه پنجم به شدت زخمي شده و فوت كرده است.
روشن، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات نشان داد فرزندان اين زن كه متعلق به شوهر اول وي هستند در اين محل به همراه شوهر دوم اين زن حضور دارند.
وي ادامه داد: فرزندان اين فرد و همسرش مدعي شدند نجمه پس از درگيري با شوهرش وارد اتاق شد اما پس از نيم ساعت ما به داخل اتاق رفتيم اما وي خود را به پايين پرت كرده بود.
وي افزود: همچنين فرزندان وي مدعي شدند مادرشان از قبل تا حدي بيماري رواني داشته است كه همين امر امكان وقوع خودكشي در نجمه را افزايش مي‌دهد.
بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران گفت: تحقيقات درباره مشخص شدن زواياي پنهان اين پرونده آغاز شده ‌است.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1085735
چاپ شود