به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
دانشجوي پزشكي براي فرار از دوستانش ادعاي قتل كرد
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،‌ ساعت 8 شب جمعه مأموران مركز فوريتهاي پليسي 110 تهران بزرگ از طريق تماس يك دختر جوان از وقوع يك حادثه با خبر شدند.
اين دختر جوان در تماس خود با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تهران مدعي شد يكي از هم اتاقي‌هاي وي در خوابگاه دانشجويي از راز وقوع يك قتل پرده برداشته و خود را قاتل معرفي كرده ‌است.
مأموران به سرعت خود را به محل خوابگاه اعلام شده از سوي اين دختر جوان رساندند تا اينكه موفق شدند زن جوان 27 ساله به نام نگار را شناسايي و دستگير كنند.
شاملو، بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات از اين زن جوان آغاز شد تا اينكه اين فرد مدعي شد دروغ گفته است.
نگار مدعي شد دانشجوي سال سوم رشته پزشكي است ولي از مدتي قبل دوستان وي در خوابگاه او را اذيت و مسخره مي‌كردند كه به همين دليل مدعي شده، فردي را به قتل رسانده تا انها از وي بترسند و به او نزديك نشوند.
وي ادامه داد: زماني كه هم اتاقي‌هاي من كنارم بودند مدعي شدم با پسري به شمال كشور رفته‌ام اما زماني كه از نيت شوم وي با خبر شدم او را با يك ضربه چاقو به قتل رساندم.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران گفت: در حال حاضر نگار مدعي‌است براي ترساندن هم اتاقي‌هايش اين ادعا را كرده است اما تحقيقات براي مشخص شدن اين موضوع در دست انجام است.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1083390
چاپ شود