به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
وارد خانه مقتول نشدم، شاهدان دروغ مي‌گويند
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،‌ عصر 24 آذر 84، مرد جواني با تماس با مركز فوريت‌هاي پليس، از كشته شدن همسرش در منزل خود خبر داد.
مأموران با حضور در منزل اين مرد در خيابان پيروزي، جسد بي جان زن را در حالي مشاهده كردند كه به نظر مي‌رسيد، خفه شده باشد.
جسد مقتول به پزشكي قانوني منتقل شد و در آنجا مشخص شد كه زن جوان به علت فشار به ناحيه گردن و بر اثر خفگي به قتل رسيده است.
تحقيقات براي شناسايي قاتل اين زن آغاز شد و در نهايت مأموران متوجه شدند كه ظهر روز حادثه فردي به نام نريمان، از منزل مقتول خارج شده است.
با انجام چهره‌نگاري و تحقيقات بيشتر، سرانجام نريمان كه از بستگان دور مقتول بود و از مدتي قبل با وي رابطه داشت، دستگير شد، اما او اتهام قتل را نپذيرفت و مدعي شد كه فقط تا مقابل منزل مقتول، او را همراهي كرده است.
جلسه رسيدگي به اين پرونده، ديروز در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي محمدسلطان همت‌يار برگزار شد.
قاضي همت‌يار بعد از قرائت كيفرخواست توسط قلاح، نماينده دادستان، اتهام نريمان را به وي تفهيم كرد و از او خواست در جايگاه قرار بگيرد.
نريمان در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه آيا اتهام قتل عمد را قبول داري، گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم، روز حادثه اصلاً به خانه مقتول نرفتم.
روز حادثه و از صبح با ليلا بودم و براي انجام امور بانكي، او را همراهي كردم. بعد از اينكه كار او در بانك تمام شد، تا مقابل منزل او را همراهي كردم و از او جدا شدم.
قاضي گفت: اما شاهدان مدعي شدند كه تو ظهر همان روز، از خانه مقتول خارج شدي.
نريمان در جواب گفت: اظهارات شاهدان را قبول ندارم. من تنها تا مقابل منزل مقتول رفتم و اصلاً وارد خانه نشدم.
قاضي همت‌يار بعد از شنيدن اظهارات متهم، ختم جلسه را اعلام كرد و اعلام نظر درباره اين پرونده را به آينده موكول كرد.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1074010
چاپ شود