به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
قاتلان «ميرو» به پرداخت ديه و حبس محكوم شدند
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، ساعت 23، 18 شهريور 84، يك درگيري در مقابل ورزشگاه آرارات در خيابان سئول رخ داد كه در نهايت به قتل نوجوان 15 ساله ارمني به نام «ميرو» انجاميد.
مأموران نيروي انتظامي كه براي برقراري نظم مسابقات، در محل حضور داشتند، افراد درگير را بازداشت كردند و براي انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه، آنها را به كلانتري 145 ونك تحويل دادند.
در اين زمينه 3 جوان به نام‌هاي، امين، پويان و علي بازداشت و به جرم مشاركت در قتل عمدي «ميرو» روانه زندان شدند.
دادگاه رسيدگي به اين پرونده، سال 85 در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد و دادگاه ضمن تبرئه يكي از متهمان، همگي را به پرداخت ديه محكوم كرد.
اين رأي در ديوان عالي كشور نقض شد و براي بررسي مجدد، به شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد كه شنبه گذشته اين دادگاه، به رياست قاضي محمد سلطان همت‌يار برگزار شد.
فلاح، نماينده دادستان كيفرخواست صادره را اين‌گونه قرائت كرد: متهمان، امير.ت، پويان.ت و علي.ف، كه هركدام با قرار وثيقه 500 ميليون ريالي آزاد هستند، متهم به مشاركت در قتل عمدي ميرو.ب، با وارد آوردن ضربات متعدد به گردن و شكم مقتول هستند.
طبق مدارك موجود در پرونده، مقتول به همراه دختري بوده است كه سرنشينان يك خودروي پرايد، شروع به ناسزاگويي به دختر مي‌كنند كه با اعتراض پسر نوجوان روبرو شدند كه درگيري آغاز و در نهايت نوجوان ارمني در اين درگيري كشته شد.
با توجه به مجموع دلايل مانند، گزارش مأموران پليس حاضر در محل،‌ اظهارات شهود، اعتراف متهمان، نظريه پزشكي قانوني مبني بر وجود كبودي متعدد در گردن و شكم مقتول و اينكه علت تامه قتل شوك وقفه‌اي ناشي از ضربه به شكم و گردن بوده است و همچنين شكايت اولياي دم، متهمان گناهكار هستند و تقاضاي اشد مجازات براي آنها را دارم.
بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، اولياي دم براي متهمان تقاضاي مجازات كردند.
در ادامه، امين، علي و پويان، متهمان پرونده در جايگاه قرار گرفتند و همگي اتهام مشاركت در قتل نوجوان ارمني را منكر شدند.
بعد از اظهارات متهمان، وكلاي مدافع آنها در جايگاه قرار گرفتند و به دفاع از موكلان خود پرداختند.
بعد از دفاع وكلاي متهمان، سعيد، سربازي كه شب حادثه در همان محل مشغول گشت‌زني بود، در جايگاه حاضر شد.
قاضي گفت: شما همان شب مدعي شديد كه سرنشينان يك پرايد، نوجواني ارمني را به شدت كتك مي‌زدند و ديدم كه امين و علي كتك بيشتري زدند.
سعيد در جواب گفت: در حال حاضر يادم نمي‌آيد چه كسي مقتول را زد.
قاضي گفت: آيا اظهارات خود را كه همان شب بيان كردي و مدعي شدي كه اين سه نفر مقتول را زدند، قبول داري.
سعيد گفت: بله قبول دارم.
بعد از اين اظهارات، 3 متهم در جايگاه قرار گرفتند و همگي اتهام مشاركت در قتل را رد كردند.
قاضي همت يار و مستشاران دادگاه بعد از 4 روز، رأي اين پرونده را اعلام كردند. علي و امين، هركدام به پرداخت نيمي از ديه مقتول، و هر 3 متهم، به علت شركت در نزاع منجر به قتل، به حبس محكوم شدند.
http://www.vekalat.org/havades.php?newsnum=1069320
چاپ شود