به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری
تهران - ایرنا - میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۳۴ روزه به ۱۳۰ روز در سال ۱۳۹۸ رسید.

به گزارش روز یکشنبه دیوان عدالت اداری، متوسط زمان رسیدگی به پرونده های شعب بدوی دیوان از ۱۷۸ روز در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۳۵ روزه به ۱۴۳ روز در سال ۱۳۹۸ و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدیدنظر از ۱۵۰روز در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۳۳ روزه به ۱۱۷ روز در سال ۱۳۹۸ تقلیل یافت.

بر اساس این گزارش، متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز کاهش یافته است. زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۱۳۸ روز بود که با کاهش ۱۲ روزه به ۱۲۶ روز در پایان سال ۱۳۹۸ تقلیل یافت.

همچنین متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از ۱۳۰ روز در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهش ۳۲ روزه به ۹۸ روز در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.

بر این اساس متوسط زمان ماندگی پرونده های رسیدگی نشده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از ۱۳۴ روز در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهش ۲۲ روزه به ۱۱۲ روز در پایان سال ۱۳۹۸ تقلیل یافت.

http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=4054505
چاپ شود