به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
اعضای هیات ویژه بازرسی پرونده‌های اجرای احکام دادگستری تهران تعیین شدند
رییس کل دادگستری استان تهران طی حکمی اعضای هیات ویژه بازرسی و بررسی پرونده‌های دوایر اجرای احکام دادگستری کل استان تهران را تعیین کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی مهذب با صدور حکمی اعضای هیات ویژه بازرسی و بررسی پرونده‌های دوایر اجرای احکام دادگستری کل استان تهران را تعیین کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران در این حکم بر ضرورت نظارت بر اجرای آرای قضایی، رفع نقایص احتمالی، تقویت جنبه‌های مثبت و ایجاد رویه‌های مطلوب در مسیر اجرای عدالت تاکید نمود.

بر اساس این گزارش، قاضی امیررضا دهقانی نیا و قاضی مصطفی توکلی و همچنین محمد ملازاده هولاسو و حسین رضازاده و خانم فلاح از کارکنان اداری ماموریت یافتند تا ضمن بررسی و بازرسی از پرونده‌های اجرای احکام بر روند اجرای وظایف در این حوزه نظارت داشته باشند.

http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=4047470
چاپ شود