به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
✅طرح «جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه» کلید خورد
اطمه سعیدی نماینده تهران و عضو كمیته بازدید از زندان اوین گفت:
🔻طرح نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و تا اینجا بیش از بیش از ۴۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند.
🔻کمیته بازدید از زندان اوین دست به كار ارائه این طرح شده تا سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود؛ در این صورت نمایندگان مجلس می‌توانند آزادانه و مستقیم بر روند جاری در زندان‌ها نظارت کنند.
🔻اگر این اتفاق بیفتد هم كار قوه قضاییه سبک‌تر می‌شود و هم در بعد بین‌المللی كه تبلیغات منفی درباره این موضوع علیه ایران می شود، اثرگذار خواهد بود و وجهه خیلی بهتری برای ایران به دنبال خواهد داشت./    
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3906770
چاپ شود