به سايت وكالت خوش آمديد :: پاسخ استفتا از 4 مرجع تقلید درباره ازدواج موقت
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
پاسخ استفتا از 4 مرجع تقلید درباره ازدواج موقت
 

در شرايط كنوني جامعه، ازدواج موقت را چه امري قبيح بدانيم و چه هنجار قلمداد كنيم، در نهايت فتواي مراجع محترم ديني است كه حرمت، استحباب و يا وجوب آن را تعيين ميكند.

براي دقيقتر شدن در اين موضوع و بهدست آوردن آخرين نظرات مراجع، هفته نامه پنجره کوشید با طرح سوالاتی دیدگاه های مراجع محترم تقلید را در باره ازدواج موقت جویا شود.

آن چه می خوانید پاسخ های 4 نفر از مراجع عظام تقلید به استفتائات خبرنگاران پنجره است و در صورت دریافت پاسخ سایر مراجع، نظر ایشان را در شماره های آینده منتشر خواهیم کرد.

با تشکر از مراجع محترم تقلید که با ارایه دیدگاه های خود نقش موثری در آگاه سازی افکار عمومی ایفا کردند.

متن استفتا

1-آيا دختر رشيده بدون اذن ولي ميتواند ازدواج موقت كند؟

2-اگر شرايط ازدواج دائم براي دختري رشيده يا غير رشيده فراهم نباشد و در صورتي كه ازدواج نكند ترس از اين دارد كه به گناه آلوده شود، آيا ميتواند بدون اذن ولي ازدواج موقت كند؟
آيا دختران به دليل نياز عاطفي ميتوانند با شرط نداشتن رابطه جنسي بدون اذن ولي ازدواج موقت كنند؟

3-ترويج ازدواج موقت در جامعه چه حكمي دارد؟

4- تقبيح ازدواج موقت در جامعه چه حكمي دارد؟


حضرت آيت الله حسین وحيد خراساني

در ازدواج اذن پدر شرط است مگر اينكه در ازدواج دائم دختري رشيده باشد و پدر يا جد پدري او بي جهت با ازدواج دائم مخالفت نمايد كه در اين صورت دختر ميتواند بدون اذن پدر يا جد پدري ازدواج كند، اما اگر دختر رشيدهاي كه صلاح خود را ميداند و بهدليل بالا رفتن سن خود اميدي به ازدواج دائم نداشته باشد و پدر يا جد پدرياش بيجهت با ازدواج موقت او مخالفت ميكند، ميتواند بدون اذن ولي و در صورتيكه ازدواج موقت براي او خير و صلاح باشد، ازدواج موقت كند.اگر رشيده نباشد بدون اذن ولي نميتواند و اگر رشيده باشد شرايط پاسخ به سئوال اول را دارد.


تقبيح ازدواج موقت، تقبيح حكم خداوند است و كسي نميتواند اين حلال خدا را تقبيح كند.


حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي


اين كار بدون كسب اجازۀ ولى دختر جايز نيست.
منظور از باكره دخترى است كه قبلا شوهر نكرده است، خواه عضو بكارت موجود باشد، يا نه.

شك نيست كه نكاح موقت در شريعت اسلام جايز است، ولى نبايد وسيله هوسبازى افراد هوسباز شود؛ و احتياط آن است تا ضرورتى نباشد اقدام به اين كار نشود.


حضرت آيت الله سیدعبدالکریم موسوي اردبيلي


اگر دختر باكرهاي كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است –يعني مصلحت خود را تشخيص ميدهد- بتواند زندگاني خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصميمگيري صحيح در امور زندگي خود را داشته باشد و بيم آنكه فريب بخورد در ميان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند احتياجي به اجازه پدر يا جد پدري خود ندارد و در غير اين صورت، بنابر احتياج واجب بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و يا برادر لازم نيست. همچنين بنابر احتياط واجب دختري كه باكره نيست نيز همين حكم را دارد.

اصل ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام كاري جايز است و تقبيح نسبت به اصل ازدواج موقت كار صحيحي نيست؛ هر چند ممكن است ازدواج موقت در بعضي موارد و شرايط به مصلحت بعضي از افراد اعم از زن و مرد نباشد.


حضرت آيت الله حسین نوري همداني


عقد دختر باكره بدون اجازه و رضايت پدر باطل است و فرقي بين ازدواج دائم و موقت نيست