تازه هاي حقوقق :: راي شماره۴۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

راي شماره۴۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي
 
تاريخ: ۲۵/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۵۷
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۷۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نيلوفر محقق.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۶۹ موضوع شكايت خانم نيلوفر محقق به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي (شعبه يك) به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه رسيدگي به شكايت عليه حوزه هنري خارج از صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت مندرج در ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۷۱ موضوع شكايت خانم فرزانه زاهدي به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه جوابيه واصله از سازمان تبليغات و تامين اجتماعي به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهي اشتغال شاكيه توسط سازمان حوزه هنري از تاريخ ۷/۷/۱۳۶۵ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ و نظر به اينكه راي هيات عمومي مورد استناد، ارتباطي به موضوع و تسري به كاركنان ساير نهادها ندارد و با عنايت به وظايف و تكاليف سازمان تامين اجتماعي در جهت الزام به حمايت از شاغلين در كارگاهها و اينكه مشتكي‎عنه در لايحه جوابيه دفاع موجهي ارائه ننموده لذا با وارد تشخيص دادن شكايت مطروحه حكم به ورود آن و الزام حوزه هنري سازمان تبليغات به پرداخت حق بيمه و سازمان تامين اجتماعي به پذيرش و احتساب صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به موجب بند۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب۱۳۷۳ سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته به آن در زمره موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري (مصوب ۱۳۶۰) در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۴ رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي مذكور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان كه به شكايت شاكي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني