تازه هاي حقوقق :: راي شماره ۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

راي شماره ۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
 
شماره هـ/۸۸/۳۱۵تاريخ: ۲۸/۴/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۵۲
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۵۲ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز مي‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رويت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مي‌نمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهل‌انگاري نامبرده مي‌باشد. لذا توجهاً به مراتب راي معترض‌عنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۸۰ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادر‌كننده دادنامه معترض‌عنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر مي‌شود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر مي‌دارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوث‌عنه ارجاع گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض راي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور راي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور راي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و راي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور