به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
تمامی وکلا می توانند وکالت متهمان را بر عهده بگیرند
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار روزیکشنبه، 22 اردیبهشت ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی در نشست امروز با حضور مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون سه دسته از متهمان امنیتی تا 20 روز در اختیار دستگاه قضائی قرار گیرند و حق دسترسی به وکیل را ندارند در واقع دسته اول متهمان به جرائمی است که مجازات قانونی آنها به عنوان قصاص، حد یا محاربه باشد و در واقع این جرائم سازمان یافته هستند نه معمولی.

🔹 دسته دوم متهمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و سوم جرائم اقتصادی از یک میلیارد تومان به بالا هستند.

🔹 اگر فردی به جرائم مورد نظر متهم و با مستندات بازداشت شود تا 20 روز در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد و پس از گذشت این مدت می تواند وکیل بگیرد.

تمامی وکلا می توانند وکالت متهمان را بر عهده بگیرند

🔹 لازم به ذکر است که تمامی وکلا می توانند وکالت متهمان را بر عهده بگیرند و دیگر منحصر به وکیل خاص، انتخابی و معین از سوی قوه قضائیه نمی شود.

🔹 البته در این رابطه استثنایی قائل شدیم که بر اساس آن اگر پرونده ها حاوی اسناد مهم یا طبقه بندی بالا باشد با تشخیص قاضی مربوطه امر وکالت و ملاقات وکیل با متهم زیر نظر قاضی انجام می شود در واقع این به معنای منع وکالت نیست بلکه ملاقات با موکل و متهم زیر نظر قاضی انجام می شود

http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3925530
چاپ شود