به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
✅حدنصاب قبول وکالت در دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت استان مرکزی دو برابر شد
✅حدنصاب قبول وکالت در دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت استان مرکزی دو برابر شد
🔹کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، از دوبرابر شدن حد نصاب دعاوی مالی کارآموزان وکالت این کانون خبر داد.
🔹به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، به موجب بند ۹ صورتجلسه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیئت مدیره، نصاب قبول وکالت در دعاوی مالی توسط کارآموزان عضو این کانون از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت.     
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3892700
چاپ شود