به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
✅تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع داوری
شریح آخرین وضعیت لایحه جامع داوری
خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت لایحه جامع داوری تصریح کرد: این لایحه در مراحل نهایی به منظور ارائه به ریاست قوه قضائیه قرار دارد.
این لایحه پیش از این در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال تدوین بود. 
به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند (9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.    
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3876285
چاپ شود