به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه به دولت ارسال شد
ایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه به دولت ارسال شد 
ماده 185- کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی  و کارشناسان رسمی مكلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند. تبصره- کارمندان بازنشسته قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در سایر رشتهها که حداقل ١٠ سال در امور کارشناسی از قبیل پزشكی قانونی و امور ثبتی انجام وظیفه نموده اند مشمول حكم این ماده بوده و به عنوان کارشناس رسمی در امور مربوط انتخاب میشوند.
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3855180
چاپ شود