به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی منتشر شد
این بانک به همت معاونت امور هیأت عمومی و اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور در سایت دیوان عالی به نشانی www.divanealee.gov.ir منتشر شد.
این آرا پیش از این تا سال 1394 منتشر شده بود که نسبت به ویرایش و تکمیل آن جهت ارائه به جامعه قضایی کشور اقدام شد و در زمان حاضر کامل ترین مجموعه آرای منتشر شده است.
براساس این گزارش،مراجعان می توانند با مراجعه به سایت دیوان عالی کشور و رجوع به قسمت آراء و پس از آن آرای وحدت رویه، نسبت به مشاهده و دانلود کامل این آراء با فرمت پی.دی.اف (PDF)اقدام کنند.
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3794210
چاپ شود